ODUVIJEK SMO TEŽILI JAČANJU  NAŠEG PARTNERSTVA SA ZAJEDNICOM I OČUVANJU OKOLIŠA. SMATRAMO DA JE NAŠA DUŽNOST RECIKLIRANJE, SMANJENJE OTPADA I OČUVANJE ENERGIJE.

 

U SAMOM PROCESU PROIZVODNJE MATERIJALA UPOTREBLJAVAMO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE I RECIKLIRANE MATERIJALE, TE INTENZIVNO  RADIMO NA ZBRINJAVANJU OTPADA. UVODIMO NAJMODERNIJE TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE, ŠTAMPE, KAO I SAMOG POSLOVANJA KOMPANIJE U CILJU SMANJENJA UTROŠKA ENERGIJE I UTICAJA NA OKOLIŠ.

 

EKO ŠTAMPA

* LATEX TEHNOLOGIJA

* UV TEHNOLOGIJA

GENECO

KATALOG