MATERIJALA, NAMJENE, TE UPOTREBE PROIZVODA. NAJMODERNIJIM STROJEVIMA VRŠIMO ŠTAMPU NA SVE VRSTE PLOČASTIH MATERIJALA, NAKON ČEGA PRELAZE NA KONTRURNA ISJECANJA, SAVIJANJA, LJEPLJENJA ILI NEKE DRUGE DORADNE RADNJE

GENECO

KATALOG